Planina pri Sevnici, 21. avgust 2018

PGD Planina pri Sevnici

 

R A Z P I S U J E

 

meddruštveno gasilsko tekmovanje moških in ženskih desetin za pokal PGD Planina pri Sevnici v

HITRI MOKRI VAJI S 7 GASILCI »LÖSCHANGRIFF«,

ki bo v nedeljo 2. septembra 2018 s pričetkom ob 16.00

na Planini pri Sevnici.

Prijave sprejemamo po telefonu na številko 031 271 783 (Damjan Šeško) ter na dan tekmovanja do 17.30 (desetina, ki se prijavi preko telefona, mora biti na prizorišču najkasneje do 17.30).

 

Prve tri desetine v moški in ženski konkurenci prejmejo pokale, najboljša moška in ženska ekipa pa prejmeta še prehodni pokal PGD Planina pri Sevnici! Pokale in nagrade prejmejo ekipe, ki so prisotne na podelitvi, ki bo ob 20.00 na prireditvi ANGELSKA NEDELJA.

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno!

Vljudno vabljeni!

 

OPIS VAJE

 Potrebna oprema za izvedbo vaje:

  • motorna brizgalna MB
  • sesalni cevi A dožine 2,5m (priskrbi organizator)
  • sesalna košara A po pravilih CTIF
  • 2 B tlačni cevi Ф75mm – 15m
  • 4 C tlačne cevi Ф52mm – 15m
  • 2 ročnika C (Ф12mm)
  • 1 trojak B/2C z ventili
  • Orodje in osebna oprema tekmovalcev po pravilniku GZS.

Hitra mokra vaja se izvaja po pravilih CTIF za izvedbo vaje »LÖSCHANGRIFF«. Gasilsko ekipo sestavlja 7 tekmovalcev. Razdelitev del v vaji določi desetar. Na oddaljenosti 9m od startne črte se nahaja lesen podstavek velikosti 2x2 m, na katerem je poljubno postavljena vsa oprema (nič sklopljeno) in katere noben del ne sme segati preko lesenega podstavka (razen sesalnih cevi). 3,5 m levo od lesenega podstavka je pripravljen bazen z vodo. Na oddaljenosti 56 m v smeri napada pred MB je ognjena črta, katere tekmovalec v času zbijanja tarče ne sme prestopiti. Tarči sta postavljeni 10 m od ognjene črte. Po prihodu na tekmovalni prostor ekipa pripravi orodje (čas za pripravo orodja je 5minut). Tekmovalna enota je postavljena za startno črto, vaja pa se prične na komando desetarja. Člani ekipe stečejo do lesenega podstavka, kjer je poljubno nameščeno orodje, sklopijo sesalni vod in sesalno košaro, razvijejo B vod s trojakom, razvijejo dve napadalni skupini 2x po 2 cevi, sklopijo ročnika na koncu voda in skušajo v čim krajšem času zbiti tarči. Merjenje vaje je elektronsko (start in zbijanje tarč). V primeru okvare sistema za elektronsko merjenje, se vaja ponovi.

Točkovanje oz. kazenske točke:
1. čas vaje 1s = 1 točka
2. nepripeta ali napol pripeta sesalna košara A = 10točk
3. vlečenje trojaka po tleh = 10točk
4. zbijanje tuje tarče = 10točk
5. prestop ognjene črte = 10točk
6. neprimerno obnašanje tekmovalcev, nepopolna uporaba opreme = diskvalifikacija
7. porabljena vsa voda iz bazena, preden so zbite tarče = nedokončana vaja

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!